CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TRUYỀN NHIỄM CORONA

更新日:2020年05月27日

Nội dung chi tiết xin hãy liên hệ trực tiếp đến Nơi liên hệ, trao đổi thông tin tương ứng dưới đây. Nội dung của các chế độ có thể sẽ được thay đổi, vui lòng cập nhật thông tin mới nhất trên Trang chủ của Thành phố.

Các khoản vay, trợ cấp cá nhân, v.v...

Các khoản vay, trợ cấp cá nhân, v.v...

Nội dung chế độ

Điều kiện cần thiết

Nơi liên hệ, trao đổi thông tin

Tiền trợ cấp thương tích bệnh tật của Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân・Bảo hiểm Y tế Người cao tuổi hậu kỳ Người tham gia bảo hiểm đang nhận sự chi trả lương từ nơi làm việc không may nhiễm bệnh do virus Corona gây ra, hoặc nghi ngờ bị lây nhiễm phải tạm thời nghỉ việc để cách ly điều trị dẫn đến việc suy giảm lương.

Ban Bảo hiểm Hưu trí Quốc gia

国保年金課 (Kokuho nenkin-ka)

  (082) 420-0933
Tiền trợ cấp duy trì nơi ở Người mất nơi ở do thất nghiệp, v.v... hoặc người có khả năng cao sắp mất nơi ở

Trung tâm Hỗ trợ Cuộc sống (生活支援センター Seikatsu shien center)

  (082) 420-0410

Khoản vay đặc biệt từ Quỹ phúc lợi xã hội (quỹ vay nhỏ khẩn cấp, quỹ vay hỗ trợ tổng hợp) (Tiếng việt)

Khó khăn trong việc duy trì cuộc sống do giảm thu nhập hay thất nghiệp, nghỉ việc, v.v...

Ngoài ra sẽ có một số điều kiện nhất định khác

Trung tâm Hỗ trợ Cuộc sống

 (082) 420-0410

Gói vay trang trải cuộc sống từ Quỹ phúc lợi dành cho Quả phụ, Cha Mẹ đơn thân (Tiếng nhật)

Nhà trẻ, trường học, v.v... đóng cửa tạm thời, chỗ làm tạm ngừng kinh doanh, v.v... gây ra giảm thu nhập lao động của Cha Mẹ đơn thân, Quả phụ và phát sinh trở ngại trong sinh hoạt hằng ngày

Ban Gia đình Trẻ em

(082) 420-0407

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Seibuhigashi tỉnh Hiroshima

(広島県西部東保健所) (Đại diện)

 (082) 422-6911

Khoản hỗ trợ cho người bảo hộ (được ủy thác cá nhân và đang làm việc) có con tạm thời nghỉ học do trường học đóng cửa, v.v… (Tiếng nhật)

Trường học tạm đóng cửa, v.v… hộ gia đình phải sắp xếp để chăm sóc con cái, không có thời gian làm việc, không hoàn thành được công việc đã ký kết, v.v…

Chi tiết tham khảo thêm tại trang chủ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội

Trung tâm Tư vấn Trao đổi Tiền hỗ trợ, Trợ cấp khi trường học đóng cửa, con cái nghỉ học, v.v…

 (0120) 60-3999

Từ 9h – 21h các ngày (kể cả Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ)

Gia hạn thời hạn chi trả, đăng ký, v.v…

Gia hạn thời hạn chi trả, đăng ký, v.v…

Nội dung gia hạn

Điều kiện cần thiết

Nơi liên hệ, trao đổi thông tin

Gia hạn thời hạn nộp các loại Thuế (trên nguyên tắc là 1 năm)

Gặp khó khăn trong việc đóng Thuế, vì nếu đóng Thuế sẽ không đủ chi phí trang trải cuộc sống

Ban Thu nộp thuế

 (082) 420-0912

Gia hạn thời gian khai báo, làm thủ tục nhận Trợ cấp nhi đồng và Trợ cấp nuôi con

Vì lý do bất khả kháng, không thể đến để làm thủ tục đăng ký nhận trợ cấp, dẫn đến việc thời gian nộp hồ sơ xin trợ cấp bị chậm trễ

Ban Gia đình và Trẻ em

 (082) 420-0407

Gia hạn chi trả Gói vay dành cho Quả phụ, Cha Mẹ đơn thân

Khó khăn trong việc chi trả đúng thời hạn số tiền nợ của Gói vay từ Quỹ phúc lợi

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Seibuhigashi tỉnh Hiroshima

 (082) 422-6911

Gia hạn thanh toán phí sử dụng hệ thống xử lý nước thải, tiền nước sinh hoạt, v.v…

Khó khăn trong việc chi trả tiền nước, phí sử dụng hệ thống xử lý nước thải, v.v…

Trung tâm Trao đổi về việc nộp phí sử dụng hệ thống cấp thoát nước (nơi được ủy thác quản lý nộp trễ tiền nước, v.v…)

 (082) 493-6001

Gia hạn thời gian thanh toán phí Bảo hiểm chăm sóc, điều dưỡng

Nguồn thu nhập của người trụ cột chính trong gia đình bị giảm sút đáng kể, khó khăn trong việc duy trì cuộc sống

Ban Bảo hiểm Chăm sóc, Điều dưỡng

 (082) 420-0937

Gia hạn nộp phí bảo hiểm y tế cho người cao tuổi

Nguồn thu nhập của người trụ cột chính trong gia đình bị giảm sút đáng kể, khó khăn trong việc duy trì cuộc sống

Ban Bảo hiểm Hưu trí Quốc gia

(082) 420-0933

Miễn giảm phí Bảo hiểm Y tế Người cao tuổi hậu kỳ, thuế Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân, v.v... Nguồn thu nhập của người trụ cột chính trong gia đình bị giảm sút đáng kể gây ra khó khăn trong việc duy trì cuộc sống, v.v...

Ban Bảo hiểm Hưu trí Quốc gia

国保年金課 (Kokuho nenkin-ka)

  (082) 420-0933
Miễn giảm Phí Bảo hiểm Chăm sóc, Điều dưỡng, v.v... Nguồn thu nhập của người trụ cột chính trong gia đình bị giảm sút đáng kể gây ra khó khăn trong việc duy trì cuộc sống, v.v...

Ban Bảo hiểm Chăm sóc, Điều dưỡng (介護保険課 Kaigo hoken-ka)

  (082) 420-0937
Miễn giảm phí Bảo hiểm Hưu trí Quốc dân Nguồn thu nhập kể từ tháng 2 bị suy giảm dẫn đến khả năng thu nhập sẽ bị giảm đến một mức độ tương đương nhất định

Văn phòng Hưu trí Kure (呉年金事務所 Kure nenkin jimusho) 

(0823) 22-1691

Ban Bảo hiểm Hưu trí Quốc gia

国保年金課 (Kokuho nenkin-ka)

  (082) 420-0933
Kéo dài kỳ hạn chứng nhận liên quan đến Trợ cấp trẻ em khuyết tật

Người đang nhận trợ cấp nuôi dưỡng thiếu nhi đặc biệt, trợ cấp phúc lợi trẻ em khuyết tật, trợ cấp người khuyết tật đặc biệt.

Giấy thông báo sẽ được gửi đến các đối tượng tương ứng.

Ban Phúc lợi người khuyết tật (障害福祉課 Shogai fukushi-ka)

  (082) 420-0180

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 政策推進監

〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0917
ファックス:082-420-0402
メールでのお問い合わせ